วันอาทิตย์, 6 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

1. แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปีดาวน์โหลด

2. แบบฟอร์ม-ตรวจสอบพัสดุประจำปีดาวน์โหลด

ขอบคุณที่มา : อนุเคราะห์ตัวอย่างแบบฟอร์มโดย คุณนิภา เลือดสกุล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ คุณชดาพร ดัชนี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และแนวทางโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ


Loading...