วันพุธ, 28 กันยายน 2565

หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงทำวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21 ได้ มีเกียรติบัตร

หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงทำวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21 ได้ มีเกียรติบัตร

หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงทำวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21 ได้ มีเกียรติบัตร

1.เชิญชวนร่วมกันปลูกต้นไม้ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน แล้วมาลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตรเข้าสู่บทเรียน คลิก
2.หลักสูตรสุจริตไทยเข้าสู่บทเรียน คลิก
3.หลักสูตรครูผู้สอนเพศวิถีเข้าสู่บทเรียน คลิก
4.หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท.เข้าสู่บทเรียน คลิก
5.หลักสูตรกรรมการคุมสอบ/กรรมการกลาง/หัวหน้าสนามสอบ o-net สทศ.เข้าสู่บทเรียน คลิก
6.หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนเข้าสู่บทเรียน คลิก
7. หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่นเข้าสู่บทเรียน คลิก
8.หลักสูตร กพร.เข้าสู่บทเรียน คลิก
9.หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เข้าสู่บทเรียน คลิก
10. หลักสูตร สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐเข้าสู่บทเรียน คลิก
11.หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเข้าสู่บทเรียน คลิก
12.หลักสูตรวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2เข้าสู่บทเรียน คลิก
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]