วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นปฐมวัย รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ปีการศึกษา 2563

ประกาศ คำนำ สารบัญ (PDF)
https://drive.google.com/file/d/1Uz0Dp8BkDxDWbvX8aUm9T6oekBJDzdw_/view?usp=sharing

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย (PDF)
https://drive.google.com/file/d/1Sscr3_ReVqkOL5OXzXAlei7ieQADyvyz/view?usp=sharing

ประกาศคำนำ สารบัญ (word)
https://drive.google.com/file/d/1YtfJ782RBUUMBQe9V2egkFRZGrj6arL3/view?usp=sharing

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย (word)
https://drive.google.com/file/d/1Ry8qzHFfbYv6pdtZKQ6d0URoHAWR9dE7/view?usp=sharing


Loading...