วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563

ประกาศ ! สามารถเข้าไปดูและดาวน์โหลด

คู่มือปฏิบัติงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2563 ได้ที่ https://www.eef.or.th/category/publication/ และ

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563 ได้ที่ https://www.eef.or.th/120

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-079-5475 กด 1

ดาวน์โหลด https://www.eef.or.th/category/publication/?fbclid=IwAR1PshK-KtpW82fm8zZT3ZmQR4HDqwqhMwsengItPStUzIaHPyGGYLgWpos

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]
1 ความคิดเห็น