วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ศัพท์ไอที อ่านเพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วย

ศัพท์ไอที อ่านเพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วย

คำย่อ คำเต็ม ความหมาย
เพื่อให้ง่ายมากขึ้นในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไอที และเทคโนโลยีใหม่ๆ เราจึงพยายามรวบรวมคำย่อต่างๆ ไว้ให้คุณ เพื่อจะได้ทราบถึงความหมายและสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 


ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line
เทคโนโลยีหนึ่งใช้ในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง ผ่านทางสายโทรศัพท์ASP
Active Server Page
ภาษาหนึ่งในการพัฒนาเว็บในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบกันได้ และเชื่อมกับระบบฐานข้อมูล ซึ่งพัฒนาโดย MicrosoftCDMA
Code Division Multiple Access
อีกรูปแบบหนึ่งในการรับส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยมีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 153 kpbsCGI
Common Gateway Interface
การเชื่อมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ไม่ได้ใช้มาตราฐานสื่อสาร HTTP เช่นการเขียน FORM ในการกรอบข้อมูลเป็นต้น สำหรับภาษาที่ใช้เขียน CGI ได้แก่ Perl หรือ C 


EDP
Electronic Data Processing
ประมวลผลข้อมูลทางด้านอิเล็คทรอนิสก์ 


DSS
Digital Signature Standard
มาตราฐานการสร้างรหัสเพื่อยืนยันตัวผู้ส่งข้อมูล โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้กำหนดขึ้น เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลนั้นถูกส่งมาจากใคร โดยผู้อื่นไม่สามารถปลอมแปลงได้


DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
มาตราฐานการสื่อสารประเภทหนึ่ง (Protocol) ทำหน้าที่ในการแจกจ่ายไอพี แอดเดรสและพารามิเตอร์ในระบบเครือข่าย


DNS
Domain Name Server
หมายถึง ชื่อเว็บไซต์


D-I-Y
Do It Yourself
คำย่อ ที่หมายถึง ทำด้วยตัวเอง เช่นการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง เป็นต้นEDGE
Enhanced Data Rates for Global Evolution
เทคโนโลยีระดับ G3 ตามมาตราฐานโลก ใช้สำหรับรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย ในระบบ GSM มีอัตราการรับส่งข้อมูลถึง 236 kbps 


FTP
File Transfer Protocol
มาตราฐานการสื่อสารประเภทหนึ่งในระบบเครือข่าย ใช้สำหรับการโอนย้ายข้อมูล


GPRS
General Packet Radio Service
ระบบการสื่อสารไร้สาย (wireless) ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลด้วความเร็วสูง แต่ช้ากว่า EDGE 4 เท่า 


HTML
Hyper Text Markup Language
ภาษามาตราฐานสำหรับการสร้างเว็บ เป็นภาษาที่บราวเซอร์เข้าใจ


HTTP
Hyper Text Transfer Protocol
มาตราฐานการสื่อสารในระบบเครือข่ายประเภทหนึ่ง ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์และไคลแอนด์

IIS
Ineternet Information Server
โปรแกรมที่ใช้สำหรับทำหน้าที่เป็นเซอร์เวอร์ของอินเตอร์เน็ต


ISP
Internet Service Provider
บริษัทที่ให้บริการ Internet (การเชื่อมต่อ)


I.T.
Information Technology
ข้อมูลทางด้านสาระสนเทศ


IE
Internet Explorer
โปรแกรมสำหรับแสดงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า Browser จากค่าย Microsfot


IMAP4
Internet Message Access Protocol 4
มาตราฐานการสื่อสารในการรับส่งเมล์ อีกประเภทหนึ่ง มีความสามารถหลากหลายมากว่า POP เช่น รองรับการใช้งานแบบ Offline, Online สามารถเลือก download เมล์ที่ต้องการได้ เป็นต้น


LAN
Local Are Network
ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก ภายในองค์กร 

MAN
Metropolitan Area Network
ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่เป็น 100 กิโลเมตร


MIMO
Multiple in, multiple out
เทคโนโลยีการส่งข้อมูลที่สามารถเพิ่มช่องส่งสัญญาณและพื้นที่ได้โดยใช้เสาอากาศหลายๆ ตัว (Wireless Technology)NAS
Network Attached Storage
อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล โปรแกรม ที่ใช้เป็นศูนย์กลางผ่านทางระบบเครือข่ายNAT
Network Address Translation
การแปลงไอพี แอดเดรสแท้ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มาเป็นไอพีปลอมในระบบเครือข่ายของเรา หรือในทางกลับกัน


OS
Operation System
ระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, Linux เป็นต้น


PDA
Portable Digital Assistant
อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กกว่า Notebook แต่มีความสามารถใกล้เคียง สามารถพกพาไปไหนได้สะดวก


POP3
Post Office Protocol
มาตราฐานการสื่อสารประเภทหนึ่ง ใช้สำหรับรับส่งเมล์ และมีการพัฒนาถึงเวอร์ชั่น 3


PPP
Point to Point Protocol
มาตราฐานการสื่อสารประเภทหนึ่ง ใช้สำหรับการรวบข้อมูล แล้วส่งออกไปทางพอร์ตอนุกรม เพื่อให้คอมพิวเตอร์สองระบบสามารถสื่อสารกันได้ คล้ายๆ กับ SLIP


RAS
Remote Access Server
บริการการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระยะไกล เช่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จากบ้านมายังสำนักงาน เป็นต้น


SAN
Storage Area Network
ระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลด้วยความเร็วสูง รองรับการบันทึกข้อมูลด้วยสื่อหลายประเภท


SET
Secure Electronic Transaction
มาตราฐานการส่งข้อมูลชำระเงินทางบัตรเครดิต ผ่านทางระบบเครือข่าย โดยมีการเข้ารหัสในรูปแบบ Digital SignatureSLIP
Serial Line Internet Protocol
มาตราฐานการสื่อสารประเภทหนึ่ง ใช้สำหรับส่งข้อมูล TCP/IP ผ่านทางพอร์ตอนุกรม โดยบริษัท 3COM เป็นผู้คิดค้น


SMTP
Simple Mail Transfer Protocol
ระบบ mail ที่ใช้สำหรับการส่งออก มีความหมายตรงข้ามกับ Incoming MailSSL
Secure Socket Layer
มาตราฐานการรับส่งข้อมูลผานอินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล


TCP/IP
Transmission Control Protocol / Internet Protocal
มาตราฐานสื่อสารที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลทางเครือข่าย


URL
Uniform Resource Locator
ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บ ตลอดจนที่เก็บไฟล์


USB
Universal Serial Bus
ช่องทางการสื่อสาร (port) ในอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงมากUTP
Unshielded Twisted Pair
สายแลนประเภทหนึ่ง ที่มีการตีเกลียวคู่ 4 คู่ภายในเส้นเดียวกัน ใช้สำหรับรับ-ส่งข้อมูลภายในเครือข่าย

VB
Visual Basic
ภาษาหนึ่งในการพัฒนาโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์


VPN
Virtual Private Network
การเชื่อมต่อผ่าน internet โดยมีการเข้ารหัสข้อมูลทั้งต้นทางและปลายทาง

WAN
Wide Area Network 
ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ เชื่อมต่อภายในและภายนอกองค์กร


WAP
Wireless Application Protocol 
มาตราฐานการสื่อสารเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย เข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตWiMax
Worldwide Interoperability for Microwave Access
มาตราฐานการสื่อสารเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย ที่ใช้มาตราฐาน IEEE 802.16
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]