วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ดาวน์โหลด แบบฝึกหัด แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไฟล์เวิร์ด

ดาวน์โหลด แบบฝึกหัด แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไฟล์เวิร์ด

ดาวน์โหลด แบบฝึกหัด แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย สพป. สุพรรณบุรี 3 มีทั้งหมด 4 ชุด

  • ชุดที่ 1 มารู้จักพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว กันเถอะ
  • ชุดที่ 2 การจัดพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกัน
  • ชุดที่ 3 ฝึกอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกด
  • ชุดที่ 4 ฝึกอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ

ขอบคุณที่มา : สพป. สุพรรณบุรี 3

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร https://drive.google.com/drive/folders/0B-KKA8sjjg33OGFTbmsycHlzLVE

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]

2 ความคิดเห็น
กิ่งนภา อินทรพานิชย์ เมื่อ 20/07/2020 13:19

เพื่อนำไปพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนให้นักเรียนที่มีความบกพร่องค่ะ

ภพ เมื่อ 20/07/2020 13:19

เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้