แผนการจัดการเรียนรู้ พว. ACTIVE LEARNING

แผนการจัดการเรียนรู้ พว. ACTIVE LEARNING

หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ควรคำนึงถึงหลักในการเขียนว่าจะต้องเขียนอะไร เขียน
อย่างไร และเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายในการนำไปใช้ศึกษาหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางในการสอนผู้เรียน ควรคำนึงถึงรายละเอียดดังนี้

 1. ควรเขียนให้ชัดเจน แจ่มแจ้งในทุกหัวข้อ เพื่อให้ความกระจ่างแก่ผู้อ่าน มีรายละเอียด
  พอสมควร ไม่ย่นย่อและไม่ละเอียดเกินไป
 2. ใช้ภาษาเขียนที่สื่อความหมายให้เข้าใจได้ตรงกัน เป็นประโยคที่ได้ใจความไม่ใช้ความค้าง
  ไม่ยืดยาว เยิ่นเย้อ
 3. เขียนทุกหัวข้อเรื่องให้สอดคล้องกัน
 4. สาระสำคัญต้องสอดคล้องกับเนื้อหา
 5. จุดประสงค์ต้องสอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรมและการวัดผล
 6. สื่อการสอนต้องสอดคล้องกับกิจกรรมและการวัดผล
 7. เขียนให้เป็นลำดับขั้นตอนก่อนหลังในทุกหัวข้อ
 8. เขียนหัวข้อให้ถูกต้องชัดเจน เช่น จุดประสงค์ต้องเขียนให้เป็นจุดประสงค์เขิงพฤติกรรม
 9. จัดเนื้อหา กิจกรรม ให้เหมาะสมกับเวลาที่กำหนด
 10. คิดกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่เสมอ
 11. เขียนให้เป็นระเบียบง่ายแก่การอ่าน และสะอาดชวนอ่าน
 12. เขียนในสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสอนตามแผนที่ว่างไว้
  สรุปได้ว่า หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้เขียนจะต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนการ
  เรียนการสอน โดยศึกษาเนื้อหาที่จะเขียนให้ละเอียดและตามลำดับขั้นตอน แบ่งหน่วยเนื้อหาย่อย
  แบ่งเวลาที่ใช้การสอินทก์หัวข้อมีความสอดคล้องกัน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย รวมทั้งต้องมีการหา
  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ พว. ACTIVE LEARNING

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *