วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

ดาวน์โหลด Flip e-Book หนังสือ 128 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด Flip e-Book หนังสือ 128 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

Flip e-Book หนังสือ 128 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ‘พลิกโฉมการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล’ ความหนา 280 หน้า ออกแบบจัดพิมพ์โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นับเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวเสมา วันที่ ๑ เมษายนเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง ศึกษาธิการได้เวียนมาบรรจบครบรอบในแต่ละปี ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงออกถึงความเคารพ และระลึกถึงที่เหมาะควรแก่ยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตกับาตรพระสงฆ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ “หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ ๑๘ ปี” มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการทั้งที่เป็นข้อมูล ข้อเท็จจริงที่สำคัญในอดีตที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ตลอดจนความมุ่งหวังนอนาคต ซึ่งในรอบปี ๒๕๖๒ มีเรี่องราวที่น่าสนใจมากมาย

ส่วนหนังสือ 127 ปี (ซึ่งหมดไปแล้ว) ไปสแกน QR code หน้า 272 อ่านได้เลย

ดาวน์โหลด https://www.moe.go.th/e-book/128th-MOE/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]