วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

1 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ Back to Healthy School

25 มิ.ย. 2020
341

1 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ Back to Healthy School

คุณครูทุกโรงเรียน เราพร้อมกัน กับภารกิจ #ครูยุคใหม่ในนิวนอร์มอล

  • ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกเช้า
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • คอยเตือนเรื่องล้างมือ
  • จัดห้องเรียนและสถานที่ให้มีระยะห่าง
  • ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อบ่อย ๆ
  • ลดการแออัด และกิจกรรมรวมกลุ่ม

โรงเรียนสุขภาพดีนักเรียนมีความสุขกระทรวงศึกษาธิการ


Loading...