วันอังคาร, 27 กันยายน 2565

แจ้งเรือง O-NET 2563 อย่างเป็นทางการ

25 มิ.ย. 2020
930

แจ้งเรือง O-NET 2563 อย่างเป็นทางการ

✍การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563
📍ปฏิทินการปฏิบัติงานการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2563
📍ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2563

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]