วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2563

กำหนดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 1 ห้วงเวลา 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

ภาคเรียนที่ 2 ห้วงเวลา 1 ธันวาคม 2563 – 30 เมษายน 2564

“ในแต่ละภาคเรียนจะมีการเปิดเรียนประมาณ 4 เดือน เช่น ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จากนั้นจึงเปิดเรียนต่อภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อให้ครบตามกำหนดระยะเวลา 4 เดือน

จึงไม่มีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 แต่จะมีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 จำนวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เพื่อที่จะสามารถเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ได้ตามปกติเหมือนเดิม

แต่หากทางโรงเรียนต้องการให้มีวันปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ก็สามารถยืดหยุ่นได้ โดยอาจจัดการเรียนการสอนในวันหยุด (วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) แล้วจึงทดแทนมาเป็นวันปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน” อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทาง สพฐ. ในการเลื่อนเปิดเทอมเป็น 1 ก.ค.2563

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “อำนาจ วิชยานุวัติ” มาให้คำตอบที่น่าสนใจหลายประเด็น ความยาวไม่ถึง 5 นาที ดูจบ-รู้ครบแน่

00.20 – สพฐ.เตรียมความพร้อมช่วงเปิดเทอม 1 ก.ค.อย่างไร
02.05 – มีผลกระทบต่อการสอบ GAT/PAT และ Admission หรือไม่
02.32 – การเรียนการสอนออนไลน์ จะถูกนำมาใช้ไหม
03.48 – ฝากอะไรถึงผู้ปกครอง ก่อนเปิดเทอม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]