วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

ตรวจสอบสถานะใบประกอบวิชาชีพครู

ตรวจสอบสถานะใบประกอบวิชาชีพครู

  1. เข้าเว็บไซต์http://www.ksp.or.th/service/license_search.php เพื่อทำการเข้าตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  2. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์จะปรากฏหน้าต่างของเว็บไซต์ดังภาพ คุณครูเลือกกรอกเลขบัตรประชาชน เลือกคลิกถูกตามช่องที่ต้องการตรวจสอบผลต่างๆ
  • ขอขึ้นทะเบียนอนุญาต
  • ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
  • ขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต
  • ขอต่ออายุ ฯ

3. กดค้นหา

ตรวจสอบสถานะใบประกอบวิชาชีพครู สามารถทำตามได้จากคลิปด้านล่างง่ายๆเลยครับผม


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบสถานะ-การพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบบอิเล็กทรอนิกส์
สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้สมัครสอบบรรจุครูได้
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
สรุป ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์
Loading...