วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

หนังสือรับรองเงินเดือนครู

แบบหนังสือรับรองเงินเดือนครู สามารถดาวน์โหลดไปปรับแก้ได้

ตัวอย่างการเขียนข้อความลงในเอกสาร แบบหนังสือรับรองเงินเดือนครู เพื่อเสนอผู้บริหาร

ข้าพเจ้า นายครูเชียงราย ดอทเน็ต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครูเชียงราย (ดอทเน็ต) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๙๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอรับรองว่า นายดี สอนดี ปัจจุบันเป็นข้าราชการตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ ขั้น 19,999บาท โรงเรียนครูเชียงราย (ดอทเน็ต) อำเภอเมืองเชียงรายไทยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 99 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แบบหนังสือรับรองเงินเดือนครู สามารถดาวน์โหลดไปปรับแก้ได้จากลิ้งล่างนี้เลยครับผม

ดาวน์โหลด หนังสือรับรองเงินเดือนครู

Loading...