วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2566

ดาวน์โหลดข้อมูลตารางออกอากาศ แผนการสอน สื่อ เฉลย ใบงาน คลิป DLTV

วิธีการดาวน์โหลดข้อมูลตารางออกอากาศ แผนการสอน สื่อ เฉลย ใบงาน คลิป DLTV

1. ตารางออกอากาศ

2. กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง 

3. แผนการจัดการเรียนรู้ (สื่อ๖๐พรรษา)

4. สื่อประกอบการเรียนการสอน (ใบงาน ,ใบกิจกรรม)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]