วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดข้อมูลตารางออกอากาศ แผนการสอน สื่อ เฉลย ใบงาน คลิป DLTV

วิธีการดาวน์โหลดข้อมูลตารางออกอากาศ แผนการสอน สื่อ เฉลย ใบงาน คลิป DLTV

1. ตารางออกอากาศ

2. กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง 

3. แผนการจัดการเรียนรู้ (สื่อ๖๐พรรษา)

4. สื่อประกอบการเรียนการสอน (ใบงาน ,ใบกิจกรรม)


Loading...