วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2563

ดาวน์โหลดบราวเซอร์ Microsoft Edge

ดาวน์โหลดบราวเซอร์ Microsoft Edge ที่นี่
📌 https://www.microsoft.com/edge


📌 https://www.microsoftedgeinsider.com/download


✔ สืบค้นในหน้าเดียวกัน search in sidebar
✔ อ่านออกเสียงได้ทุกภาษา Read aloud selection
✔ Immersive Reader อ่านออกเสียง ไวยากรณ์ แปลภาษา
✔ การสร้างเอกสารรายงานง่าย ๆ ด้วย Collections

https://www.microsoft.com/th-th/edge


Loading...