ระบบคัดกรองสุขภาพนักเรียนก่อนเปิดเรียนโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกว้าง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) โดยแนะนำให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมโอกาสขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้ม ที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ดังนั้

แนวทางออกแบบระบบการคัดกรองสุขภาพนักเรียน และบุคลากรโนโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียน ควรดำเนินการอย่างไรตามไปศึกษากันครับ

แบบประเมินในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา

แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือ https://drive.google.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *