วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

โปรแกรมการคำนวณการส่ง ว.17 หรือ ว.21

โปรแกรมการคำนวณการส่ง ว.17 หรือ ว.21 สำหรับท่านที่สงสัยและลังเล ว่าจะเริ่มทำวิทยฐานะ ลองโปรแกรมการคำนวณการส่ง ว.17 หรือ ว.21 ได้ ซึ่งพัฒนาโดย น.ส.ชริดา เหลี่ยมดี

สำหรับช่วงเปลี่ยนผ่านอาจจะต้องดูเรื่องวุฒิ ป.โท เพิ่มเติมด้วย

ช่วงเปลี่ยนผ่านที่คุณครูสามารถขอวิทยฐานะได้ใน 2 หลักเกณฑ์ คือ หลักเกณฑ์ ว17/2552 และหลักเกณฑ์ ว21/2560 ซึ่งจะสามารถขอวิทยฐานะได้ต้องมีคุณสมบัติระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในแต่ละวิทยฐานะตามกำหนด คือ คุณครูที่เป็น ครู (คศ.1) หลังจากวันที่ 5 ก.ค. 2560 สามารถยื่นขอวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ได้ 1 ครั้ง แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามหนังสือ ว26/2559

โปรแกรมการคำนวณการส่ง ว.17 หรือ ว.21

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
3 ความคิดเห็น
นางนงคราญ สมน้อย เมื่อ 28/05/2020 16:17

เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ มีประโยชน์

ขอบคุณครับผม

ครูดี เมื่อ 28/05/2020 16:17

ขอขอบคุณมากๆคะ