วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศและผังรายการ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศและผังรายการ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดดังนี้

ระดับชั้น อนุบาล 1-3 ,ประถมศึกษาปีที่ 1-6  ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

และผังรายการมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 คลิกที่นี่

ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 คลิกที่นี่

ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 คลิกที่นี่

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ 

ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่ 

ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่ 

ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่ 

ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ 

ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

อ้างอิง https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10538/1001

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 DLTV
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ
เชิญชวนทุกท่าน อัพเดทแอปพลิเคชัน DLTV ได้แล้ววันนี้
DEEP แพลตฟอร์มด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ โดย กระทรวงศึกษาธิการ