วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

ตัวอย่าง แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ 2563

ตัวอย่าง แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สำหรับครูสำรวจผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

9 พฤษภาคม 2563 ตัวอย่าง แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สำหรับครูสำรวจผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ตัวอย่าง แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สำหรับครูสำรวจผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1fFeKbXpbvSbKskxPgCw9B03itqBGUJ6O/view


Loading...