วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

การเรียนทางไกลภายใต้สภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การเรียนทางไกลภายใต้สภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงศึกษา สพฐ กำหนดไว้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 63 -30 มิถุนายน 63 รวม 6 สัปดาห์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ก่อนเปิดเรียนหลายโรงเรียนได้เริ่มทำการเตรียมสื่อใบงาน และการติดต่อกับนักเรียนผู้ปกครอง

นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเรียนรู้ทางไกลและทำแบบฝึกใบงานอยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัย

ผู้ปกครองสามารถใช้รูปแบบการเรียนรู้นี้แนะนำส่งเสริมติดตามดูพัฒนาการของนักเรียนได้ตามความพร้อมและความเหมาะสมและสามารถติดต่อ ประสานงานกับครูประจำชั้นได้ทุกช่องทางการสื่อสาร ตามที่ได้โรงเรียนได้ทำช่องทางไว้

ทั้งนี้หลายโรงเรียนได้แจ้งต่อผู้ปกครองว่า “ไม่ต้องกังวลใจ” เพราะเป็นช่วงที่กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ทดลองการเรียนการสอน.ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการเรียนรู้แบบใหม่นี้ในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด ตามความพร้อมและความเหมาะสม

เมื่อเปิดภาคเรียนนักเรียนจะได้เรียนครบตามหลักสูตรอย่างแน่นอน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น