วันอาทิตย์, 1 พฤศจิกายน 2563

เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563

เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563

คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ / แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน

โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูลตารางออกอากาศ แผนการสอน สื่อ เฉลย ใบงาน คลิป DLTV
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
เชิญชวนทุกท่าน อัพเดทแอปพลิเคชัน DLTV ได้แล้ววันนี้
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563
แอพพลิเคชั่น DLTV สำหรับรับชมช่องของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Loading...