วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ช่องทางการจัดการศึกษาออนไลน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา

ช่องทางการจัดการศึกษาออนไลน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมมือกับหน่วยงานสอนOnlineฟรีให้โรงเรียนเอกชน ทั่วประเทศ
    https://odlc.opec.go.th/online/
  • คลังสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิคส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center
    https://contentcenter.obec.go.th
  • เทคโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ทางไกลDLITดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    https://dlit.ac.th
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น