วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

DEEP แพลตฟอร์มด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ โดย กระทรวงศึกษาธิการ

deep แพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ

This image has an empty alt attribute; its file name is deep-1024x532.jpg
http://www.deep.go.th/

DEEP by MOE www.DEEP.go.th
แพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ
Digital Education Excellence Platform
โดย กระทรวงศึกษาธิการ

DEEP Google G Suite for Education

DEEP Google G Suite for Education
https://gsuite.moe.go.th


DEEP Microsoft Teams for Education


DEEP Microsoft Teams for Education
https://sway.office.com/PeswjXNH5Hzc5zIu


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ
ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศและผังรายการ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
กสศ. ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-19 แบบ 4 ภาค 4 ภาษา
เชิญชวนทุกท่าน อัพเดทแอปพลิเคชัน DLTV ได้แล้ววันนี้
Loading...