วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

DEEP แพลตฟอร์มด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ โดย กระทรวงศึกษาธิการ

deep แพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ

This image has an empty alt attribute; its file name is deep-1024x532.jpg
http://www.deep.go.th/

DEEP by MOE www.DEEP.go.th
แพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ
Digital Education Excellence Platform
โดย กระทรวงศึกษาธิการ

DEEP Google G Suite for Education

DEEP Google G Suite for Education
https://gsuite.moe.go.th


DEEP Microsoft Teams for Education


DEEP Microsoft Teams for Education
https://sway.office.com/PeswjXNH5Hzc5zIu

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]