วันเสาร์, 25 มีนาคม 2566

สรุปสาระสำคัญ การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

03 พ.ค. 2020
983

สรุปสาระสำคัญ การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล

#กรณีที่1 เรียนที่บ้าน ผ่านทีวีระบบดิจิทัล ทีวี DLTV เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา

(1) ระดับชั้นอนุบาล 1-3 เวลา 08.30-11.00 น.

#รูปแบบการเรียนโดย 50 นาที เรียนทางไกลผ่านสื่อ DLTV 10 นาที ครูสื่อสารผ่านผู้ปกครองนักเรียน

#ทบทวนบทเรียน เสริมกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม 13.00-14.30 น. ครูออกเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

(2) ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เวลา 08.30-14.30 (13.30 น.)

#รูปแบบการเรียนโดย 50 นาที เรียนทางไกลผ่านสื่อ DLTV 10 นาที ครูสื่อสารผ่านผู้ปกครอง #และนักเรียนโดยตรง

#ทบทวนบทเรียน ในรูปแบบที่เหมาะสม 14.30-16.30 น. ครูพบปะนักเรียนและรับ-ส่งแฟ้มงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

(3) มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เวลา 08.30-14.30 (13.30 น.)

#รูปแบบการเรียนโดย 50 นาที เรียนทางไกลผ่านสื่อ DLTV 10 นาที ครูสื่อสารผ่าน #นักเรียนโดยตรง

#ทบทวนบทเรียน ทบทวนบทเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม 14.30-16.30 น.

(4) มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 08.30-14.30

#รูปแบบการเรียนโดย 30 นาที เรียนทางไกลผ่าน #สื่อสพฐ 20 นาที เติมเต็มโดยครูประจำวิชาหรือสื่อเสริมฯ

#ทบทวนบทเรียน ครูทบทวนบทเรียนด้วย #การสื่อสารสองทางหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 14.30-16.30 น.

#กรณีที่2 สำหรับนักเรียนทุกชั้นเรียนในชุมชนพื้นที่ปลอดภัยภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน

1) เขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียนจัดสถานที่เรียน

2) นักเรียนมาโรงเรียน แบ่งกลุ่ม สลับมาเรียน

3) ครูลงพื้นที่จัดการเรียนการสอนที่บ้านนักเรียนหรือชุมชน

4) โรงเรียนและชุมชนดำเนินการตามประกาศของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และจังหวัด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]