วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

การจัดการเรียนการสอนทางไกล สพฐ. covid-19

03 พ.ค. 2020
1823

Timeline การจัดการเรียนการสอนทางไกล สพฐ.

ตารางสอนการจัดการเรียนการสอนทางไกล

https://drive.google.com/file/d/10qiorxAWdPHfPjKQ0bnzkTvddpYz1M2c/view


บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน

https://drive.google.com/file/d/1vBTJNfHFEVIo0FQWjsjtgf50_fadV9SR/view


บทบาทของโรงเรียน

https://drive.google.com/file/d/1kUsE_qySCbHXZaccJI3q0JGQ_gyfnMGK/view


ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]