วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

การจัดการเรียนการสอนทางไกล สพฐ. covid-19

03 พ.ค. 2020
580

Timeline การจัดการเรียนการสอนทางไกล สพฐ.

ตารางสอนการจัดการเรียนการสอนทางไกล

https://drive.google.com/file/d/10qiorxAWdPHfPjKQ0bnzkTvddpYz1M2c/view


บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน

https://drive.google.com/file/d/1vBTJNfHFEVIo0FQWjsjtgf50_fadV9SR/view


บทบาทของโรงเรียน

https://drive.google.com/file/d/1kUsE_qySCbHXZaccJI3q0JGQ_gyfnMGK/viewLoading...