วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

Home Learning สื่อดีๆ สื่อฟรีสำหรับหนู ๆ และผู้ปกครอง

From multiplication tables to science projects, this online collection of templates will help keep remote students interested and engaged.

Home Learning สื่อดีๆ สื่อฟรี จาก Microsoft Office สื่อการสอนสำหรับหนู ๆ และผู้ปกครอง

Word | Excel | PowerPoint
✔ สูตรคูณ
✔ABC
✔ ตารางเรียนสวย ๆ
✔ สิ่งมีชีวิต
✔ วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ

คลิกเข้าเรียนรู้ https://templates.office.com/en-us/collection-home-learning

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]