วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานงานเร่งด่วนของ ผอ.สพป./สพม.ร่วมกับ ผอ.รร.

สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง

งานเร่งด่วนของ ผอ.สพป./สพม.ร่วมกับ ผอ.รร.

การจัดกลุ่มความพร้อมของผู้ปกครอง (อุปกรณ์รับชม / ระบบการสื่อสาร / การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานเร่งด่วนของ ผอ.สพป./สพม.ร่วมกับ ผอ.รร.

การบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้ปกครอง

งานเร่งด่วนของ ผอ.สพป./สพม.ร่วมกับ ผอ.รร.

การสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของ ครู

งานเร่งด่วนของ ผอ.สพป./สพม.ร่วมกับ ผอ.รร.

การสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของ โรงเรียน

งานเร่งด่วนของ ผอ.สพป./สพม.ร่วมกับ ผอ.รร.

การบริหารการจัดการเกี่ยวกับโรงเรียน

งานเร่งด่วนของ ผอ.สพป./สพม.ร่วมกับ ผอ.รร.

การบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงเรียน (ต่อ)

บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เรียนที่บ้านผ่าน ทีวีระบบดิจิตอล ทีวี DLTV เว็บไซต์ แอลพลิเคชั่น บนอุปกรณ์พกพา เรียนที่โรงเรียนหรือชุมชน

ตัวอย่างตารางกิจกรรมประจำวัน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ
ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศและผังรายการ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
เชิญชวนทุกท่าน อัพเดทแอปพลิเคชัน DLTV ได้แล้ววันนี้
แจกหน้าปกรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล
Loading...