วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

การใช้งานโปรแกรม Zoom ให้ปลอดภัย

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายโรงเรียนประกาศให้มีการเรียนการสอนออนไลน์และการประชุมออนไลน์ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ่ง Admin ครูเชียงรายมีความเห็นว่าในการประชุมออนไลน์สำหรับคณะครูและโรงเรียนที่ใช้โปรแกรม Zoom ก็อยากจะนำเสนอถึงความปลอดภัยเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและองค์กรในการใช้ Zoom Meeting แนวทางในการใช้โปรแกรม Zoom ให้ปลอดภัยดังนี้

1. หมั่นสังเกตในขณะใช้งาน Zoom meeting ว่ามีคนแปลกปลอมเข้ามาหรือเปล่า

2. ตั้งรหัสผ่านห้องประชุม Zoom meeting ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

3. ทำการเปิดฟังก์ชัน “ห้องรอประชุม” ป้องกันผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องก่อนได้รับอนุญาต

4. หมั่นอัปเดต Zoom Client อยู่เสมอ

5. ไม่เปิดเผยข้อมูล หรือ แชร์ Meeting ID ให้กับคนนอก(อื่น)รับทราบ

6. ปิดการแชร์หน้าจอ ของผู้เข้าร่วมประชุม

7. ล็อกห้อง Zoom Meeting ทันที เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมครบ

8. ไม่โพสต์รูปภาพการประชุม Zoom Meeting ลง Social media


ทริป การกำหนดและตั้งค่าให้ปลอดภัย

Computer Configuration -> Windows Settings -> Security Settings -> Local Policies -> Security Options -> Network security: Restrict NTLM: Outgoing NTLM traffic to remote servers จากนั้นตั้งค่าให้เป็น “Deny all”

แหล่งอ้างอิง
https://www.stepgeek.tv/zoom-security-bug-lets-attackers-steal-windows-passwords/
https://www.catcyfence.com/it-security/article/secure-zoom-from-zoom-bombing/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แชร์หน้าจอ ประชุมออนไลน์ ไม่จำกัดเวลากับ WEBEX
อบรมความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน
คู่มือการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS การใช้งานโปรแกรม Zoom
การใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
แนวทางปฏิบัติ สพฐ ความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แก้ปัญหา google chrome ใบรับรองความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ถูกต้อง