วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

เทคนิคการสอนออนไลน์สู้ Covid-19

21TeachingFightCovid-19

เป็น Online Course “เทคนิคการสอนออนไลน์สู้ Covid-19” จะให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้แม้อยู่ในช่วงเวลาการระบาดของ Covid-19 และทำให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพขึ้น

โดย อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่งเนื้อหาใน Online Course จะมีเบื้องต้นเทคนิคการสอนออนไลน์สู้วิกฤติ Covid-19 และ Application เพื่อการสอนออนไลน์ และที่สำคัญอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Course Curriculum (กด PREVIEW ได้เลยทุกหัวข้อครับ)

เบื้องต้นเทคนิคการสอนออนไลน์สู้วิกฤติ Covid-19

Application เพื่อการสอนออนไลน์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]