วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่ต้องรู้ติดตัวไว้

19 เม.ย. 2020
1265

ประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่ต้องรู้ติดตัวไว้

            ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานง่าย ๆ ที่เราได้เรียนกันมาตั้งแต่การเริ่มเรียนภาษาอังกฤษขั้นต้น บางคนเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ชั้นประถม และหลายคนก็หลงลืมไปบ้างแล้วเพราะไม่ค่อยได้นำมาใช้ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะประโยคพื้นฐานที่ง่าย ๆ เหล่านั้นไม่ว่าเราจะไปที่ไหนที่มีคนพูดภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารความเข้าใจกัน ประโยคง่าย ๆ ก็มักจะนำมาใช้กันอยู่แล้ว แต่พอเราจะนำมาพูดสนทนากับคนอื่นบ้างก็ติดขัด ลืม หรือบางทีก็ใช้ผิด ๆ เรียงประโยคผิดได้ เราลองมาทบทวนและรู้เอาไว้ติดตัวกันอีกครั้ง

1.ประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ หมวดทักทาย

ประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ เกี่ยวกับการทักทายเป็นประโยคที่ต้องใช้แน่นอนเป็นอันดับแรก ๆ เช่น

Hello ,  How are you , How have you been ,  What do you do ? , I’m going very well , My pleasure , How about you

2.ประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ หมวดถามและขอความช่วยเหลือ

ประโยคคำถามต่าง ๆ ถ้าใช้ผิดหรือมีความสับสนในการเรียงประโยคก็จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกงงและไม่สามารถตอบคำถามหรือให้ความช่วยเหลืออะไรเราได้ ประโยคคำถามหลาย ๆ ประโยครู้เอาไว้และติดตัวไว้ใช้ก็ทำให้เราคล่องตัวและได้รับความสะดวกมากขึ้นเมื่อต้องสื่อสารภาษาอังกฤษ เช่น

Where do you live? , Can you speak English ? , Can I try it on? , How would you like to pay?

3.ประโยคภาษาอังกฤษที่แสดงมารยาทและการขอบคุณ

การแสดงความขอบคุณและการพูดด้วยประโยคที่แสดงถึงการให้เกียรติและมารยาทเป็นประโยคจำเป็นที่คุณควรรู้ เพราะเมื่อต้องนำมาใช้ฉุกเฉินประโยคเหล่านี้มีความสละสลวยและใช้ได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องใช้เวลาคิดนาน เช่น

Thank you for your kindness , You shouldn’t have , You re too kind   เป็นต้น

            นี่เป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่คุณควรมีติดตัวไว้และควรหาเพิ่มเติมเก็บไว้ในคลังภาษาอังกฤษของคุณ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]