แนวทางการจัดการสอนออนไลน์ในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เตรียมเครื่องมือให้พร้อม

ครูควรคัดเลือกเครื่องมือออนไลน์ที่เหมาะสมกับนักเรียนและตัวกูเอง Application ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Notebook Tablet และสมาร์ทโฟนต้องมีความยืดหยุ่นในสภาวะนี้

สื่อสารอย่างชัดเจน

สื่อสารอย่างชัดเจนกับคณะครูและบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนการสื่อสารที่ชัดเจนมีความสำคัญอย่างมากในการเรียนออนไลน์ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนต้องมีส่วนร่วมต้องชัดเจนกระชับ

กำหนดตารางเวลาประจำวัน

การจัดการเรียนการสอนต้องกำหนดตารางเวลาประจำวัน ของนักเรียนให้ชัดเจนมีความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังควรบูรณาการระหว่างวิชาทั้งมาตรฐานการเรียนรู้เนื้อหาและภาระงาน

จัดการเรียนรู้ที่กระชับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้

มีการจัดการเรียนรู้ที่กระชับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจนโดยสามารถทำตามแนวทางนี้ได้

  1. แบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยมีการบรรยายคลิปความยาวประมาณ 15 นาที
  2. แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน
  3. ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาจรรยาบรรณดิจิตอลเสริมความรู้ความเป็นพลเมืองดิจิตอลลงในกิจกรรมด้วยในระหว่างเรียนออนไลน์
  4. ป้อนผลตอบกลับในทันทีหรือบ่อยครั้งทางออนไลน์เพื่อเสริมแรงบวกสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน
  5. จัดการประชุมร่วมออนไลน์กันเป็นครั้งสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดในชั้นเรียน
  6. เนื่องจากครูและนักเรียนต้องปรับตัวการรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากนักเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหรือใช้ platform ให้น้อยที่สุด

มีใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหรือใช้ platform ให้น้อยที่สุด เพื่อให้เข้าถึงง่ายและลดความสับสนรวมถึงมีตารางเวลาและมอบหมายงานที่ชัดเจน เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ไม่หลากหลายเกินไป เลือกพิจารณาถึงความเป็นส่วนตัวความสุภาพเรียบร้อย ความถูกต้องตามพรบคอมพิวเตอร์

การทดสอบที่น่าเชื่อถือ

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริง มีการทดสอบออนไลน์ในรูปแบบใหม่ มีการประเมินความเที่ยงของข้อสอบ มีความน่าเชื่อถือของข้อสอบ

จัดการทางอารมณ์

มีการจัดการทางอารมณ์ให้ความช่วยเหลือครูและนักเรียนผู้ปกครองที่ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือดิจิตอลแนะนำแนวทางจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อลดความกังวล ไม่ควรให้ผู้ปกครองหรือเด็กอยู่หน้าจอจนเกินไป แนะนำให้ออกกำลังกาย

อ้างอิง แนวทางการจัดการสอนออนไลน์ในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตร์ คล้ายสังข์ และ ดร.วาเลน ดุลยากร หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูเชียงรายขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกๆคนครับผม สู้ไปด้วยกันครับ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *