วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

เอกสาร วฐ.1 วฐ.2 วฐ.3 ภายในเล่มประกอบด้วยอะไรบ้าง?

วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560 การเตรียมการประเมินรายปี

เอกสาร-วฐ1-วฐ2-วฐ3

วฐ.1 ประกอบด้วยอะไรบ้าง

 1. หน้าปก
 2. คำนำ
 3. สารบัญ
 4. แบบ วฐ.1
 5. ภาคผนวก

หมายเหตุ ภาคผนวก วฐ.1 ประกอบด้วย

 • คำสั่งโรงเรียน เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูปละบุคลากรทางการศึกษา
 • ภาพถ่าย/เอกสาร การประเมินข้าราชการครูปละบุคลากรทางการศึกษา
 • Logbook Teacher
 • สำเนา กพ. 7
 • เอกสารประกอบการพัฒนาตนเอง
 • ตารางสอน 5 ปีการศึกษา 1 เอกสาร เกี่ยวกับการกำหนูตชั่วโมงการสอน
 • เอกสารเกี่ยวกับการกำหนดชั่วโมงงานสนับสนุน/งานตอบสนอง
 • เอกสารประกอบงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 5 ปีการศึกษา
 • เอกสารประกอบงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 5 ปีการศึกษา
 • เอกสาร PLC

มีอะไรบ้างในเล่ม วฐ.2

ใน 1 เล่มจะประกอบไปด้วย

 1. หน้าปก
 2. คำนำ
 3. สารบัญ
 4. แบบ วฐ.1
 5. ภาคผนวก (ภาคผนวกจะเป็นการเก็บเอกสารตามตัวชี้วัด 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

เล่ม วฐ.3 ไม่มีเอกสารแนบ

อ้างอิง กลุ่ม “ว.21 วิทฐานะแบบใหม ค.ศ.2 – 5 ช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน”

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ วฐ.1 วฐ.2 วฐ.3

ดาวน์โหลด แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ

ตัวอย่าง ไฟล์เอกสารการประเมิน ว 21 ตำแหน่งครู แบบ วฐ.1-3

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]
1 ความคิดเห็น
ชมนพร ใจดี เมื่อ 07/04/2020 11:01

ดีมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ