วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

วิธีสอนออนไลน์ เริ่มจาก 0 (ศูนย์) (First Online Class)

ขอบพระคุณ อ.เอิญ สุริยะฉาย (ENS) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ต ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์เอิญ สุริยะฉาย ด้วยนะครับ จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นะครับที่ได้มาแนะนำวิธีการสอนออนไลน์ เริ่มจาก 0 นะครับ โดยเนื้อหาที่อาจารย์เขาได้ถ่ายทอดก็จะมี
1 การสอนออนไลน์ด้วย Facebook
2 การเตรียมอุปกรณ์
3 การเตรียมเนื้อหาสื่อการสอน
4 การนำไปลงใน YouTube นะครับ

ซึ่งเป็น basic พื้นฐานของการสอนออนไลน์ พร้อมกันนี้อาจารย์ยังได้สอนใช้โปรแกรม obs https://obsproject.com/ ไปด้วยนะครับคุณครูที่สนใจ สามารถดูได้จากวีดีโอแล้วก็สไลด์นะครับอาจารย์เขาเผยแพร่ฟรีนะครับ

  • สอนออนไลน์ด้วย facebook
  • การเตรียมอุปกรณ์
  • การเตรียมเนื้อหา
  • การสอนออนไลน์
  • การนำไปลง YouTube

วิธีสอนออนไลน์ เริ่มจาก 0 (ศูนย์) โดยใช้ facebook ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบได้ที่ https://bit.ly/FirstOnlineClass

โปรแกรม OBS https://obsproject.com/


Loading...