วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

Google Hangout Meet สำหรับการเรียนรู้ทางไกล เปิดให้ใช้ฟีเจอร์สสำคัญ ฟรี

Google Hangout Meet สำหรับการเรียนรู้ทางไกล เปิดให้ใช้ฟีเจอร์สสำคัญ ฟรี

https://gsuite.google.co.th/intl/th/products/meet/

https://gsuite.google.co.th/intl/th/products/meet/

หลังจากที่ Cisco ประกาศให้บริการ Cisco Webex ฟรี 90 วันเพื่อรับมือกับไวรัส COVID-19 ด้วยการหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือพบปะผู้คนโดยไม่จำเป็น ล่าสุด Google ได้ร่วมต้านภัยไวรัสร้ายดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยปลดล็อกฟีเจอร์ระดับ Enterprise บน Hangouts Meet สำหรับผู้ใช้ G Suite และ G Suite for Education ให้ใช้งานฟรี รองรับการประชุมออนไลน์ได้สูงสุดถึง 250 คน

อ้างอิง https://www.techtalkthai.com/google-hangouts-meet-with-entperprise-features-for-free/

เริ่มใช้งาน

https://gsuite.google.com/signup/basic/welcome

การเรียนรู้ทางไกล

ในการเรียนการสอน นอกจากการบรรยายแล้ว ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะทำให้การสอนประสบความสำเร็จได้ 

องค์ประกอบดังกล่าวคือ การถ่ายทอดเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับธรรมชาติของรายวิชา 


Loading...