วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

เครื่องมือในการสอนออนไลน์

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูเชียงราย ก็จะมาแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงภาวะวิกฤต Covid-19 ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นโรคระบาดร้ายแรง จึงให้แต่ละโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้อยู่ในบ้านอย่างปลอดภัย เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปัจจุบัน มีมากมายหลายอย่างซึ่งเราสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม ตามความถนัด ตามความต้องการ ของครูผู้สอนเพื่อที่จะส่งต่อความรู้ให้กับนักเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ครูเชียงรายก็ขอแนะนำมีดังนี้

Institutional Account ชื่อสถาบัน

 • MyCourseVille (with ZOOM)
 • Blackboard (Collaborate)
 • Echo360
 • G Suite (Meet & Classroom)
 • Office 365 (Teams)
 • Youtube
 • Persenal Choice ทางเลือก
 • Facebook (Group)
 • Line (Group)
 • Zoom
 • Cisco Webex Meeting
 • workplace

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือในการสอนออนไลน์
https://scholar.google.co.th/scholar?

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]