วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

รายละเอียดปีที่ยื่นวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครู

รายละเอียดปีที่ยื่นวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครู ที่บรรจุก่อน 5 กรกฏาคม 2560 ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ว.17 และ ว.21 สำหรับวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ช่วงเปลี่ยนผ่าน

  • บรรจุใหม่ หลัง 5 กรกฏาคม 2560 ต้องใช้ ว.21 ทุกกรณี ปริญญาโท ปริญญาเอก ย่อระยะเวลาไม่ได้
  • สำหรับครูผู้ช่วยที่บรรจุตั้งแต่ 5 กรกฏาคม 2558 ถึง 4 กรกฏาคม 2560 ** หากเรียน ปริญญาโท หลังวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ต้องเรียนตรงเอกที่จบ ป.ตรีมา ถึงจะสามารถนำมาย่นระยะในการยื่น วิทยฐานะ ครูชำนาญการได้
1 ความคิดเห็น
บุญสิตา เมื่อ 02/04/2020 08:02

ในตารางบรรทัดสุดท้าย ที่เป็นสีฟ้า ที่บอกว่า บรรจุ 5 ก.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60 แล้วในช่อง ว.17 บอกว่าปี 2566 หมายความว่าอย่างไรคะ


Loading...