วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ตัวอย่าง ผลงานนวัตกรรม ปฐมวัย คศ.3

ตัวอย่าง ผลงานนวัตกรรม ปฐมวัย(อนุบาล) คศ.3

ตัวอย่างที่ได้ทำการเผยแพร่นี้เพื่อเป็นวิทยาทาน เป็นประโยชน์แนวทางในการประเมินผลงานนวัตกรรม ปฐมวัย คศ.3 ครับ

การประเมินใช้กรรมการ 2 ชุด

      ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 (วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ) และด้านที่ 2 (ความรู้ความสามารถ) กรรมการชุดนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เราทำงานอยู่ ครู คศ.3 โรงเรียนอื่นอีก 2 ท่าน หรือคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาตามคำสั่งของ สำนักงานเขตพื้นที่

      ชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน กรรมการด้านนี้เป็นกรรมการที่มีรายชื่ออยู่ที่ กคศ. ส่วนมากเป็นกรรมการนอกเขตพื้นที่จำนวน 3 ท่าน ซึ่งทั้งสามท่านจะดูเรื่อง ผลการปฏิบัติงาน (กคศ.3) นวัตกรรม วิจัย 5 บท

ดาวน์โหลดตัวอย่าง ผลงานนวัตกรรม ปฐมวัย คศ.3

https://drive.google.com/file/d/1UV3A_YT828UDd1QL

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
สาธิตา แดงภิรมย์ เมื่อ 30/03/2020 15:28

ขอคุณมากๆ ค่ะ อยู่คนละสังกัด แต่สามารถใช้ดูเป็นแนวทางได้ค่ะ