วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

นโยบายการจัดการศึกษา ปี 2564

“นโยบายการจัดการศึกษา ปี 2564”ตามประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในทุกมิติ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]