วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

นโยบายการจัดการศึกษา ปี 2564

“นโยบายการจัดการศึกษา ปี 2564”ตามประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในทุกมิติ


Loading...