วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ตัวอย่าง นวัตกรรมครูปฐมวัย

ตัวอย่าง นวัตกรรมครูปฐมวัย

การพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา ครูต้องศึกษาและออกแบบหรือพัฒน นวัตกรรม วิธีการ หรือสื่อช่วยการเรียนรู้ที่จะใช้ในการแก้ปัญหา   แล้วดำเนินการหาคุณภาพจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ โดยนำนวัตกรรม วิธีการหรือสื่อต้นแบบที่พัฒนาขึ้นไปให้เพื่อนครู  ศึกษานิเทศก์  หรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  ตรวจสอบความถูกต้อง  เหมาะสม  และให้ข้อเสนอแนะ  แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข  เตรียมนำไปใช้กับผู้เรียนของตน

ดาวน์โหลดตัวอย่าง ผลงานนวัตกรรมครูปฐมวัย

https://drive.google.com/file/d/1AZgURJLFyrSjOCH5E9ZE_HiBYozX94FC/view?usp=sharing

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
2 ความคิดเห็น
กุลชญา ศิริไทย เมื่อ 30/03/2020 19:47

ขอบคุณมาก สำหรับ สิ่งที่ดีทีามอบให้นะคะ

กฤตยพร เมื่อ 30/03/2020 19:47

ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กค่ะ