วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

หนังสือรับรองปฏิบัติงานย้อนหลัง 5 ปีติดต่อกัน

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (วฐ.1) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอขอรับการประเมินตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ     

ข้ออ้างของการยืนอยู่กับที่

– ไม่เข้าใจ ทำไม่ถูก

– ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน

– เขาว่าจะมีเกณฑ์ใหม่ รอเกณฑ์ใหม่ ค่อยทำ

– เกณฑ์ยาก ไม่อยากทำ ปรับง่ายๆได้ไหม

ลงมือทำ

– อ่านเกณฑ์ ขี้เกียจอ่านให้ไปอบรม

– ลงมือทำ ถาม หาข้อมูล

– ว21 ยากตรงที่ครูไม่ลงมือทำ

– เริ่มที่ตัวเอง ไฟล์แจกก็เยอะแยะ

วิทยฐานะ เหมือน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เหลือแค่น้ำร้อน เทใส่ชาม สุกกินได้แล้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]