วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

สื่อการสอน Power Point A-Z

สื่อการสอน Power Point A-Z ฝึกในเรื่องของการที่ให้นักเรียนของเราได้ออกเสียงตัวอักษรที่ถูกต้อง ทำให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในภาษาไทยเราไม่มีเสียงท้าย การที่เราออกเสียง Phonics (โฟนิกส์) ได้จะช่วยเรื่องการพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่าง เช่น

ตัวอักษรอ่านออกเสียงวิธีออกเสียง
A aแอะ 
B bเบอะ 
C cเคอะ 
D dเดอะ 
E eเอะ 
F fฟึออกเสียงลอดไรฟัน ฟันบนแตะริมฝีปากล่าง 
G gเกอะ 
H hฮะอันนี้เป่าแค่ลมเหมือนกัน ทำเสียงเหมือนโฆษณายาสีฟัน ฮ่ะๆๆๆ 
I iอิ 
J jเจอะเวลาออกเสียงให้เผยอปากเล็กน้อยคล้ายพูด จ จานไม่ชัด
K kเคอะ 
L lอัลออกเสียงคล้าย อัล ลิ้นแตะเพดาน
M mมึมพูดเร็ว ๆ จะได้เสียง m ปากต้องปิดเวลาออกเสียง
N nอึน 
O oเอาะ 
P pเพอะ 
Q qคุวะ 
R rอะเรอพูดเร็วๆจะได้เสียง r ลิ้นไม่แตะอะไรเลย
S sสึ 
T tทึ 
U uอะ 
V vเวอะฟันบนแตะริมฝีปากล่าง
W wเวอะฟันไม่แตะอะไร ทำปากปกติ
X xเอะคะสึพูดเร็วๆจะได้เสียง x
Y yเยะ 
Z zซึคล้าย s แต่ซู่กว่า

สื่อการสอน Power Point A-Z นี้ เป็นสื่อที่สามารถนำไปบูรณาการกับวิชาต่างๆได้ โดยการเล่นเกม หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับการฝึกภาษาต่างๆ แล้วแต่ครูผู้สอนที่จะสามารถประยุคต์สื่อการสอนชุดนี้

ดาวน์โหลด สื่อการสอน Power Point A-Z

https://drive.google.com/file/d/1Kf-VOUk-aRC8pCrfUinQO2NF3K69JRP3/view?usp=sharing

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]