วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

คำกล่าวแสดงความยินดี

26 มี.ค. 2020
178
Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay

คำกล่าวแสดงความยินดี

สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติคณะครู เพื่อนๆน้องๆนักเรียน ในงานนี้ทุกท่าน   

กระผม นาย……………………………เป็นตัวแทนของคณะครูและนักเรียนทุกคน  
ขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจเป็นอย่างยิ่ง   กับท่าน…….
ที่ท่านจะไปรับตำแหน่งใหม่ที่สูงและดีๆขึ้นไป  

ท่านเป็นผู้ที่มีความทุ่มเทและตั้งใจทำงาน  ท่านเป็นผู้มีความรู้   ความสามารถ ท่านเป็นทั้งผู้ปฏิบัติดี   เป็นแบบอย่างที่ดี  คอยเตือนสติพวกเราเสมอเมื่อพวกเราก้าวพลาด   ท่านจะให้ข้อคิดและตัวอย่างที่ดีๆกับพวกเราเสมอต้นเสมอปลาย  ไม่ว่าจะเป็นการพูด   การปฏิบัติ  ท่านคอยสอนให้เราคิดก่อนทำเสมอ  

กระผม นาย……………………………ในนามตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนครูเชียงราย
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
อวยพรให้ท่าน…………….จงมีความสุข  ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการและครอบครัวยิ่งๆขึ้นไป  

พวกเรารักท่าน …. นะครับ  ขอบคุณครับ


Loading...