วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

ตาราง Excel คำนวณเงินเดือนปรับร้อยละได้

การคำนวณเงินเดือน แบบร้อยละ ที่สามารถปรับอัตราร้อยละได้คำแนะนำ

  1. กรอกข้อมูลเฉพาะที่ ชื่อ-สกุล  เลือกอันดับ กรอกข้อมูลเงินเดือนและร้อยละคะแนน เท่านั้น  (ขึ้น #N/A หมายถึง ไม่ได้เลือก อันดับเงินเดือน )
  2. การกรอกข้อมูล จะต้องไม่เกินวงเงินคงเหลือที่โรงเรียนได้รับ (ควรเป็นพื้นหลังสีเขียว)
  3. ตารางข้อมูลที่เหลือจากการกรอกจำนวนครู ให้เลือกแถบดำ แล้วกดปุ่ม Delete เท่านั้น ห้ามลบแถว (Print เอกสาร ตั้งแต่หน้า 5เป็นต้นไป)  

*เลือกอันดับ
*ใส่เงินเดือน
*ใส่คะแนนประเมินที่ชื่อ-สกุล
*อันดับวิทยฐานะเงินเดือน
*ฐานคำนวณผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือน
*ผลการประเมินร้อยละ
*คะแนนระดับร้อยละเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน

2 ความคิดเห็น
สุธารักษ์ เมื่อ 16/03/2020 22:07

ดีมาก

เอก เมื่อ 16/03/2020 22:07

ดีมาก


Loading...