วันพุธ, 8 เมษายน 2563

แจกไฟล์ Excel ตารางวิเคราะห์ผลการเรียน

จัดทำไว้อำนวยความสะดวก ให้กับคุณครูที่กำลังหาร้อยละ ของตารางวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน เพื่อประกอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ครับ ดาวน์โหลดลิงค์ใต้โพสต์

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ตารางวิเคราะห์ผลการเรียน

https://drive.google.com/file/

ที่มา Du Rong Pok

1 ความคิดเห็น
ดุสิตา อัครวิธาณ เมื่อ 13/03/2020 22:59

ยินดีและขอบคุณค่ะ


Loading...