ตัวอย่าง เพาเวอร์พ้อยนำเสนอครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ล่าสุด

ตัวอย่าง เพาเวอร์พ้อยนำเสนอครูผู้ช่วย เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 ใหม่ล่าสุด รายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 
📌การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำหรับครูผู้ช่วยที่บรรจุตั้งแต่ 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป

โดยปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ ซึ่งมีจำนวน 3 คน ให้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา เป็นกรรมการ และให้มีการประเมินเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวม 4 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี โดยผลการประเมินครั้งที่ 1 – 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และครั้งที่ 3 – 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดกรณีครูผู้ช่วยที่ลาคลอดบุตร ลาป่วย ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล สามารถนับวันลาดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมฯ ได้ไม่เกิน 90 วัน หากลาเกิน 90 วัน ให้เตรียมความพร้อมฯ ตามจำนวนวันที่ลาเกินให้ครบ 2 ปี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้นด้วย (ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 11/2561)

ดาวน์โหลดไฟล์

  1. เยี่ยมมากๆค่ะ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *