วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

โปรแกรม Excel รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SSR) ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน

โปรแกรม Excel รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SSR) ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน

ออกแบบและพัฒนาโดยนายเพิก พงษ์ไทย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สามารถนำไปใช้และเผยแพร่ได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครับ เพิก พงษ์ไทย

ดาวน์โหลด : โปรแกรม Excel รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SSR)

ดาวน์โหลด : โปรแกรม Excel รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SSR) อัพเดทล่าสุด (ปรับปรุง 12 มีนาคม 2563)

https://drive.google.com/file SSR

1 ความคิดเห็น


Loading...