วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

แบบบันทึกสำหรับครูอนุบาล(ปฐมวัย)

แบบบันทึกสำหรับครูอนุบาล(ปฐมวัย) ปพ 5 ระดับชั้นอนุบาล สมุดรายงานและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ช่วยให้ครูประเมินและบันทึกพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ปรับปรุงตามหลักสูตร 2560

แบบบันทึกครูอนุบาลครับ ทำการเพิ่มแบบบันทึกของ “อนุบาล 3 ขวบ” (บางโรงเรียนเปิดสอน)

ดาวน์โหลดแบบบันทึกสำหรับครูอนุบาล

http://www.mediafire.com/

เครดิตที่มา https://web.facebook.com/pg/mynproject/photos/?tab=album&album_id=655031448018856


2 ความคิดเห็น
Kate เมื่อ 28/02/2020 13:42

ลองเปลี่ยนลำดับเดือนใหม่ ตามปีการศึกษา 2563 ได้ไหมคะ

ลองดูได้ครับผม


Loading...