ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเฉลย

ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเฉลย

1. สารสนเทศหมายถึง

            ก. ข้อมูล

            ข. ข้อมูลที่มีการประมวลผลแล้ว

            ค. เครื่องคอมพิวเตอร์

            ง. เทคโนโลยี

2.  บิดาแห่งคอมพิวเตอร์คือใคร

ก.  จอร์ช บูล

            ข.  เอ็ดแว็ก

            ค.  ชาร์ล แบบเบจ

            ง.  คิลบี และ นอยส์

3.  ใครคือผู้ออกแบบวงจรตรรกะ

ก.  จอร์ช บูล

            ข.  เอ็ดแว็ก

            ค.  ชาร์ล แบบเบจ

            ง.  คิลบี และ นอยส์

4.  อุปกรณ์ใดที่ใช้การประมวลผลออนไลน์

ก.  คอมพิวเตอร์

            ข.  โทรเลข

            ค.  เครื่องบันทึกเวลา

            ง.  เครื่องถอนเงินสด (ATM)

5. โปรแกรมคือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

            ก. Microsoft Word

            ข. Microsoft Excel

            ค. Internet Explorer

            ง. Basic Program

เฉลย    1.ข  2.ค  3.ก  4.ง 5.ง

1. สารสนเทศหมายถึง

            ก. ข้อมูล

            ข. ข้อมูลที่มีการประมวลผลแล้ว

            ค. เครื่องคอมพิวเตอร์

            ง. เทคโนโลยี

2.  ข้อมูลที่เก็บมาได้เรียกว่าอะไร

ก.  ข้อมูลเบื้องต้น

            ข.  ข้อมูลสถิติ

            ค.  ข้อมูลดิบ

            ง.  ข้อมูลพื้นฐาน

3.  การหาข้อมูลหาได้กี่วิธี

ก.  1 วิธี

            ข.  2 วิธี

            ค.  3 วิธี

            ง.  4 วิธี

4.  เรานำสารสนเทศไปทำอะไร

ก.  ประดับความรู้

            ข. แจกจ่ายให้กับคนอื่น

            ค.  ขายให้กับผู้อยากรู้

            ง. ช่วยในการตัดสินใจ

5. เรานำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งข้อมูลที่ได้เรียกว่า

ก. ข้อมูลสารสนเทศ

            ข. ข้อมูลเบื้องต้น

            ค.  ข้อมูลดิบ

            ง.  ข้อมูลพื้นฐาน

เฉลย    1.ข  2.ค  3.ข  4.ง 5.ก

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *