วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.1 พร้อมเฉลย

27 ก.พ. 2020
2694

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.1 พร้อมเฉลย

1. คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลอะไรได้

            ก. ภาพ             ข. กลิ่น            ค. รสชาติ

2. คอมพิวเตอร์ใช้ทำอะไรไม่มีประโยชน์

            ก. เก็บข้อมูลประวัติ                ข. โปรแกรมช่วยสอน              ค. เล่นเกม

3. การเล่นเกมนานเกินไปไม่ดี  เพราะอะไร

            ก. ไม่ได้ทำการบ้าน     ข. ไม่ได้ออกไปเที่ยวนอกบ้าน    ค. อาจทำให้สายตาไม่ดี

4. สิ่งใดต่อไปนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูล

            ก. รถมอเตอร์ไซค์        ข. เครื่องฝากถอนเงินของธนาคาร    ค. รถจักยาน

5. คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลไกล ๆ ได้อย่างไร

            ก. ส่งทางอินเตอร์เน็ต              ข. ส่งทางอากาศ                      ง. ส่งทางเรือ

เฉลย  1.ก  2.ค  3.ค  4.ข  5.ก

1. เมื่อเราจับแก้วน้ำเย็น เรารู้สึกเย็น แสดงว่าเรารับข้อมูลด้านใด

            ก. การสัมผัส   ข. ลิ้น               ค.กลิ่น

2. เวลาเราอ่านหนังสือ เราเห็นภาพสวยงาม แสดงว่าเรารับข้อมูลด้านใด

            ก. การฟัง         ข. การมอง       ค. การสัมผัส

3. คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลอะไรได้

            ก. ภาพ             ข. กลิ่น            ค. รสชาติ

4. คอมพิวเตอร์ใช้ทำอะไรไม่มีประโยชน์

            ก. เก็บข้อมูลประวัติ                ข. โปรแกรมช่วยสอน              ค. เล่นเกม

5. การเล่นเกมนานเกินไปไม่ดี  เพราะอะไร

            ก. ไม่ได้ทำการบ้าน     ข. ไม่ได้ออกไปเที่ยวนอกบ้าน    ค. อาจทำให้สายตาไม่ดี

6. สิ่งใดต่อไปนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูล

            ก. รถมอเตอร์ไซค์        ข. เครื่องฝากถอนเงินของธนาคาร    ค. รถจักยาน

7. คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลไกล ๆ ได้อย่างไร

            ก. ส่งทางอินเตอร์เน็ต              ข. ส่งทางอากาศ                      ง. ส่งทางเรือ

8. การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องกดปุ่ม Power กี่ครั้ง

            ก.  1 ครั้ง                              ข.       2 ครั้ง                               ค. 3 ครั้ง         

9. ถ้าต้องการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเลือกคำสั่งใดจึงจะปิดเครื่องได้

            ก.  Restart                                ข.  Shut Down                        ค.  Run

10. การกดเมาส์ 1 ครั้ง ที่เราเรียกว่า คลิก คือกดเมาส์ด้านใด

            ก.  ด้านขาว                              ข.  กลาง                                  ค. ด้านซ้ายเฉลย

เฉลย 1.ก 2.ข 3.ก 4.ค 5.ค 6.ข 7.ก 8.ก 9.ข 10.ค

1 ความคิดเห็น
เสน่ห์ มาดนอก เมื่อ 27/02/2020 10:51

เยี่ยมครับสามารถนำมาปรับปรุงงานได้ขอบคุณครับ


Loading...