วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ตัวอย่าง ไฟล์เอกสารการประเมิน ว 21 ตำแหน่งครู แบบ วฐ.1-3

ตัวอย่างการประเมิน ว 21 ตำแหน่งครู แบบ วฐ.1-3 

เครดิตที่มา
1. ครูฉลาด ไชยสุระ เพจ: ชุมชน Plc อ่านออกเขียนคล่อง ด้วยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0
2. ครูภฌลดา ปรางควิรยา กลุ่ม: เส้นทางสู่ คศ.4 ครูภฌลดา ปรางควิรยา โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต1

การขอเลื่อนวิทยฐานะ ว21 จะต้องมีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (วฐ.2) ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

โดยครั้งที่ 1 จะทำในภาคเรียนที่ 1 เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้คำแนะนำในการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานสำหรับภาคเรียนที่ 2 และ

ครั้งที่ 2 ทำในภาคเรียนที่ 2 เพื่อประเมินสรุปภาพรวมรายปี ลงคะแนนเก็บไว้ยื่นการขอเลื่อนวิทยฐานะ และทำเช่นนี้เรื่อยไปจนครบ 5 ปี

ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)

1. ตัวอย่างแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) ครูฉลาด ไชยสุระ
2. ตัวอย่างแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) ครูภฌลดา ปรางควิรยา

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบ-วฐ1-3

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 4]